Dansk LandbrugsMiljø

Miljørådgivning til landbruget

Kvalitet og helhedstænkning er nøgleordene hos Dansk LandbrugsMiljø.


Med afsæt i husdyrlovgivningen, tilbydes professionel og uvildig miljørådgivning til landmænd i hele Danmark.

Her kan du få hjælp og rådgivning til:

Ansøgning om ny miljøgodkendelse.

Til dig med den store bedrift, der skal have flere dyr, ny svinetald, kvægstald eller andet, der kræver en miljøgodkendelse fra kommunen. Også kendt som produktionstilladelse.


Ansøgning om miljøtilladelse.

En light version af miljøgodkendelsen, der i øvrigt kan det samme. Til dig med den lidt mindre ejendom. Også kendt som produktionstilladelse.


Revurdering af miljøgodkendelse.

Til dig, der har fået brev fra kommunen om, at din nuværende miljøgodkendelse skal revurderes. En revurdering af en gammel miljøgodkendelse ender tit med en helt ny miljøgodkendelse, fordi fordelene ved en ny miljøgodkendelse i de fleste tilfælde er større end ved en revurdering af en gammel.

 

Ansøgning om skift i dyretype.

Hvis du gerne vil ændre lidt i dit dyrehold uden en ny miljøgodkendelse eller miljøtilladelse. Ansøgning om skift i dyretype kaldes også anmeldelse af skift i dyretype. Processen er meget mere simpel end en ny miljøgodkendelse, men der er en række krav i anmelderordningen, der skal overholdes.


Ansøgning om ny gyllebeholder.

Hvis du bare vil have en ny gyllebeholder ved dine nuværende stalde, så kan det klares med en anmeldelse. Det er simpelt, hvis du kan overholde kravene i anmelderordningen.


Ansøgning om gyllebeholder i marken.

Her er reglerne mere komplicerede. Men alt er muligt med den rette miljørådgiver.


Ansøgning om silo eller foderlade.

Endnu en af de simple. Mangler du opbevaringskapacitet til korn eller foder? Så kan det i mange tilfælde også klares med en anmeldelse i stedet for en ny miljøgodkendelse.


Ansøgning om ny ensilageplads.

Også her kan en tilladelse opnås ved en anmeldelse i stedet for en miljøgodkendelse. Kravene i anmelderordningen skal selvfølgelig overholdes.


Miljøvurdering af dine muligheder

Går du rundt med en 5-års plan? En 10-års plan? Eller vil du bare gerne vide, hvor stor en stald, du egentlig kan bygge på din landbrugsejendom? Så har du brug for en miljøvurdering.


Ansøgning om landzonetilladelse.

Det kræver stort set altid en landzonetilladelse, hvis du gerne vil bygge i det åbne land uden tilknytnig til eksisterende byggeri.


Hjælp før, under og efter miljøtilsyn. 

For nogen kan det være en idé at få gennemgået ejendommen før et kontroltilsyn fra kommunen. For de fleste kan der blive behov for hjælp til at følge op på kommunens tilsynsbrev og eventuelle indskærpelser bagefter.


Myndighedsbehandling. 

Når du får brev fra kommunen, kan det indimellem være nødvendigt med hjælp fra miljørådgiveren til at følge op på det, de skriver.


Spørgsmål til § 3 natur. 

Når din miljørådgiver er uddannet biolog, kan du også få hjælp til afklaring af spørgsmål til § 3 beskyttet natur.


Miljøledelse.


Særregler for IE-brug.

Ud over miljøledelse, er der en række krav, som de store IE-brug skal leve op til. Der skal bl.a. være en kontrolplan for tekniske installationer, en oplæringsplan samt dokumentation for energibesparende belysning. Nogle af disse oplysninger skal årligt indberettes til kommunen. 


Øvrig rådgivning - samarbejdspartnere.


Helhedsorienteret rådgivning og sparring - Hvem er Dansk LandbrugsMiljø?

Der findes ikke noget bedre succeskriterie for Dansk LandbrugsMiljø, end når du har oplevelsen af at få lige præcis den hjælp, du ønsker - og lidt til. Her kan du få sparring og måske et anderledes perspektiv på tingene, hvis du ønsker det. Læs mere om mig og mine faglige kompetencer her.