Gyllebeholder i marken

Lad os stå for din næste opgave. Her kan du få et indblik i, hvad vi kan hjælpe dig med på dette område.

Det burde være så simpelt

…men hvis du gerne vil bygge en gyllebeholder i marken, er reglerne kringlede og besværlige.

Én gylletank – flere forskellige regelsæt

En ny gyllebeholder kræver ikke byggetilladelse. Til gengæld er der to forskellige lovgivninger med dertil hørende lovbekendtgørelser, der kan gøre sig gældende:

  • Planloven
  • Husdyrbrugloven

Hvilken af de to, der skal ansøges efter, afhænger af, HVOR din nye beholder skal placeres.

Hvis der ikke er dyrehold på ejendommen, skal der ansøges efter planloven. Hvis der er dyrehold, skal der ansøges efter husdyrbrugsloven – enten via husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen eller husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Fælles for de to regelsæt er, at beholderen skal være “erhvervsmæssig nødvendig” for driften.

Skal der søges efter planloven, skal gyllebeholderen være erhvervsmæssig nødvendig på bedriftsniveau – altså det samlede antal ha, du driver på flere ejendomme.

Hvis der ansøges efter husdyrbrugsloven, skal den erhvervsmæssige nødvendighed opgøres på ejendomsniveau – enten ud fra dyreholdets størrelse eller ud fra antal ha, som tilhører den aktuelle ejendom.

I øvrigt skal vurderingen af erhvervsmæssig nødvendighed også omfatte øvrig opbevaringskapacitet på ejendommen/bedriften samt oplysninger om mængden af gylle, der udspreds pr ha/år.

Forvirret?? Bare rolig

…Dansk LandbrugsMiljø er ekspert i tilladelser til gyllebeholdere i det åbne land, og vi er klar til at hjælpe med at finde den helt rigtige løsning for dig.

Kontakt os i dag

Vil du vide mere?

Finder du ikke nok informationer om din ønskede opgave her på vores hjemmeside, er du altid meget velkommen til at kontakte os til en uforpligtende snak og eventuelt et tilbud på opgaven.

Ring til os på telefon (+45) 61 76 96 69 eller send en mail til nina@dansklandbrugsmiljo.dk. Vi besvarer din henvendelse hurtigst muligt.