Dansk LandbrugsMiljø

Anmelderordningen


Ny gyllebeholder, skift i dyretype, amerikanersilo, ensilageplads...

Hvis du vil lave ændringer på dit husdyrbrug, kræver det ofte en ny miljøgodkendelse, hvor kommunen skal vurdere hele ejendommen samlet.  


Det er imidlertid muligt at opnå tilladelse til mindre ændringer på en nemmere, hurtigere og mere smidig måde, via den såkaldte anmelderordning.


Anmelderordningen kan f.eks. bruges, hvis der søges tilladelse til en ny kornsilo, til vinteropstaldning af dyr til naturpleje, eller hvis man ønsker mindre ændringer i den nuværende godkendte drift.


Anmeldelsen skal indsendes til kommunen via www.husdyrgodkendelse.dk, og hvis projektet overholder de lovpligtige forudsætninger, kan kommunen give tilladelsen uden samtidig at skulle vurdere hele ejendommen i en miljøgodkendelse eller miljøtilladesle.

Hvad kan anmelderordningen bruges til?  

Anmelderordningen kan som udgangspunkt bruges til ændringer i anlæg, hvor der ikke fast går dyr. Du kan nøjes med en anmeldelse, hvis du gerne vil:


 • Bygge ny foderlade, kornsilo, maskinhus, malkestald eller lignende, hvor dyrene ikke har fast adgang.'
 • Bygge ny ensilageplads eller køresilo
 • Bygge en ny gyllebeholder eller møddingsplads
 • Have lov at vinteropstalde dyr, der bruges til naturafgræsning på maksimalt 200 m2.
 • Opstalde hobbydyr på maksimalt 25 m2
 • Lave et skift i den tilladte dyretype på din ejendom
 • Skifte miljøteknologi på en ejendom, der er miljøgodkendt
 • Afprøve en ny miljøteknologi på en ejendom, der er miljøgodkendt
 • Have tiladelse til at øge mælkeydelsen i eksisterende kvægbesætninger, der er godkendt til et specifikt maksimum

Muligheder med anmelderordningen


Anmelderordningen er lavet med det formål, at mindre ændringer skal kunne gennemføres uden godkendelsespligt. Det forudsætter dog, at en række forudsætninger er overholdt.

Forudsætningerne for at bruge anmelderordningen


Forudsætningerne for at bruge ordningen afhænger helt af, hvilken type ændring, der anmeldes.


Overordnet set er der dog følgende krav:


 • Der må ikke samtidig laves andre ændringer på ejendommen, der er godkendelsespligtige
 • Det anmeldte skal kunne gennemføres uden, at der skal stilles specifikke vilkår
 • Nyt byggeri skal ligge i tilknytning til eksisterende bygninger på ejendommen (ca 20 meter).


 


Hos Dansk LandbrugsMiljø er vi eksperter i anmelderordningen.

Vi kan hurtigt vurdere, om dit projekt lever op til forudsætningerne for at bruge anmelderordningen. Du kan også få råd og vejledning i, hvordan projektet kan tilpasses, så det overholder kravene, og selve anmeldelsen klarer vi også gerne for dig.