Miljøgodkendelse

Lad os stå for din næste opgave. Her kan du få et indblik i, hvad vi kan hjælpe dig med på dette område.

Ansøgning om miljøgodkendelse

Hvis du vil bygge ny stald eller lave ændringer i dit dyrehold, skal du først have projektet godkendt. Det gøres ved at indsende en ansøning om miljøgodkendelse eller miljøtilladelse til kommunen.

Miljøstyrelsen har lavet en vejledning, så man – hvis man har god tid – kan læse hvilke ændringer, der udløser krav om miljøgodkendelse af et husdyrbrug. Vejledningen kan ses her.

Hvis du hellere vil have den korte version, så læs videre herunder – eller ring til din miljørådgiver, som er ekspert i lige netop dét.

Hvorfor skal ændringer miljøgodkendes?

Helt enkelt, så skal kommunen vurdere, om ændringerne vil påvirke natur, miljø og naboer på en måde, som ikke er indenfor lovens rammer.

Loven stiller bl.a. krav om, hvor meget det må lugte hos naboen, hvis du bygger en ny stald. Eller hvor meget ammoniak, de omkringligende naturområder må tilføres. Det skal også vurderes, om det ansøgte er i strid med kommuneplanen, om det ligger udenfor fredede områder, beskyttede diger osv.

Hvilke krav er der til en miljøansøgning?

En ansøgning om miljøgodkendelse eller -tilladelse skal indsendes via det digitale ansøgningssystem, www.husdyrgodkendelse.dk.

Ansøgningen skal indeholde alle oplysninger om projektet og i de fleste tilfælde, skal der laves en miljøkonsekvensrapport, hvor det ansøgte vurderes i forhold til lovens krav. Rapporten skal være udarbejdet af en kvalificeret og kompetent ekspert.

Hvordan får man en miljøgodkendelse?

Din miljørådgiver starter med at lave en miljøvurdering for at vurdere, om projektet kan lade sig gøre indenfor miljølovgivningens rammer.

Hvis miljøvurderingen ser fornuftig ud, kommer rådgiveren på besøg og laver (i samarbejde med dig) en opmåling af ejendommens produktionsareal, dvs. det faste staldareal, hvor dyrene har daglig adgang. Det er nemlig produktionsarealets størrelse og ikke antallet af dyr, som danner grundlaget for alle beregninger i forbindelse med miljøgodkendelsen.

Når produktionsarealet er opmålt, indsætter rådgiveren produktionsarealets størrelse, gulvtype og dyretype i ansøgningssystemet, og derefter laves alle relevante beregninger.

Herefter skal miljøkonsekvensrapporten udarbejdes med beskrivelser af ejendommen og vurderinger af omgivelserne. Til sidst skal det hele sendes ind til kommunen, så de kan gennemgå projektet og meddele miljøgodkendelsen.

Ammoniakemissionen og antallet af stipladser afgør, hvilken type godkendelse, der skal til

Overordnet ser er der to forskellige typer af miljøgodkendelser og -miljøtilladelser til husdyrbrug:

  • § 16A godkendelser
  • § 16B tilladelser

En § 16A godkendelse omfatter ejendomme med en ammoniakemission på mere end 3.500 kg NH3-N/år. Husdyrbrug over denne størrelse kræver en mere omfattende ansøgning end de mindre af slagsen. Hvis der oveni er tale om et IE-brug, er der endnu flere krav til ansøgningen.

En § 16B tilladelse er til husdyrbrug med en amoniakemission på mindre end 3.500 kg NH3-N/år.

Her er kravet til oplysninger og vurderinger noget mindre end for § 16A godkendelsen.

Hvad koster en miljøgodkendelse?

Prisen afhænger først og fremmest af typen af godkendelse. En § 16A godkendelse til et IE-brug kræver flere beskrivelser og vuderinger, og prisen vil derfor typisk være derefter.

Dansk LandbrugsMiljø her en fast, konkurrencedygtig timepris på 850,- + moms. En oversigt over estimeret tidsforbrug og pris på forskellige, typiske opgaver kan ses her.

Ud over udgiften til en rådgiver, bliver du også opkrævet brugerbetaling for den tid, kommunen bruger på din sag.

Timeprisen, der er fastsat i bekendtgørelsen om brugerbetaling, reguleres årligt. I 2022 er den 440,78 kr. Du skal dog kun betale for 80 % af den tid, de bruger.

Kontakt os i dag

Vil du vide mere?

Finder du ikke nok informationer om din ønskede opgave her på vores hjemmeside, er du altid meget velkommen til at kontakte os til en uforpligtende snak og eventuelt et tilbud på opgaven.

Ring til os på telefon (+45) 61 76 96 69 eller send en mail til nina@dansklandbrugsmiljo.dk. Vi besvarer din henvendelse hurtigst muligt.