Miljøledelse

Lad os stå for din næste opgave. Her kan du få et indblik i, hvad vi kan hjælpe dig med på dette område.

Miljøledelse er din bedste ven

Miljøledelse er din bedste ven, når det handler om at spare på ressourcerne og optimere den daglige drift. Samtidig kan miljøledelse være dit vigtigste redskab til at minimere risikoen for miljøuheld.

Miljøledelse er forholdsvist nyt, og det er lovpligtigt for danske IE-brug.

Det er et værktøj, der kan hjælpe alle husdyrbrug med at sætte daglige gøremål i system. Bruger du miljøledelse rigtigt, kan resultatet hurtigt ses på økonomien og medvirke til positive udsving på din bundlinje.

Dit miljøledelsessystem kan kombineres med Vækstfondens retningslinjer for grøn omstilling, og kan altså også medvirke til bedre lånebetingelser.

Hvordan får du et miljøledelsessystem:

For at få miljøledelse, skal du først og fremmest formulerer en miljøpolitik for din ejendom. Det behøver ikke være langt eller kompliceret, men det skal give mening for lige netop dig og din bedrift.

Der skal fastsættes nogle konkrete miljømål – hvad vil du gerne fokusere på i din miljøledelse?

Du skal så lave en handlingsplan, der skal gøre det nemt og overskueligt at leve op til dine miljømål.

Handlingsplanen følges op af nogle konktrete, målbare fokuspunkter.

Herefter skal du løbende – mindst én gang om året – kigge din miljøledelse efter i sømmene, følge op på dine fokuspunkter og justerer mål og handleplaner, hvis det er nødvendigt.

Hvis du stadig er i tvivl om fordelene ved miljøledelse, så overvej, om du har det fulde overblik over, hvordan du og dine medarbejdere sikrer:

  • Reduktion af foderspild
  • Reduceret energi- og vandforbrug
  • Korrekt håndtering af sprøjtemidler
  • Minimalt forbrug af brændstof
  • Effektiv og ensartet oplæring af medarbejdere
  • Korrekt bortskaffelse af farligt affald
  • Optimal udnyttelse af ventilation

Ved at have løbende fokus på bl.a. ovenstående parametre i din miljøledelse, kan du spare, hvor det gavner mest.

At du samtidig kan sænke risikoen for miljøuheld, booste dit omdømme overfor forbrugeren, forbedre dit samarbejde med kontrolmyndighederne og måske endda opnå bedre finansieringsmuligheder, er bare en ekstra bonus ved korrekt udnyttet miljøledelse.

Ring eller skriv til Dansk LandbrugsMiljø og få hjælp og sparring til oprettelse og håndtering af dit miljøledelsessystem. Jeg kan hjælpe på alle niveauer, og du kan også abonnere på min hjælp til den årlige indberetning til kommunen.

IE-brug?

Du har et såkaldt IE-brug, hvis du på én adresse har mindst en af følgende:

– 2.000 stipladser til slagtesvin

– 750 stipladser til søer

– 40.000 stipladser til fjærkræ

Du kan altså sagtens have flere ejendomme med IE-brug, og du skal i så fald have et separat miljøledelsessystem på dem alle.

Hvad er miljøledelse?

Helt konkret og lavpraktisk, er miljøledelse et dokument eller en mappe – fysisk eller elektronisk – hvor du løbende lagrer al relevant information og dokumentation.

Og inden du forestiller dig endnu én blandt de utallige mappe til reolen, så bare rolig!

Du kan nemlig bruge din miljøledelse til at samle og lagre anden dokumentation, du allerede håndterer og måske i forvejen har liggende i tre forskellige mapper.

Hvis du er et IE-brug, skal du indsende visse oplysninger til kommunen som dokumentation for, at du bruger miljøledelse.

Særlige krav til IE-brug

For dig med IE-brug er der særlige krav til din miljøledelse. Du skal nemlig, én gang årligt – og senest den 31. december – indsende følgende til din kommune:

Plan for vedligehold og reparationer af teknisk udstyr

Opdateret beredskabsplan

Oplæringsplan for medarbejdere

Dokumentation for overholdelse af fodringskrav (lovpligtige og eventuelle krav i miljøgodkendelsen)

Dokumentation for, at du løbende udskifter til energieffektiv belysning (f.eks. kvitteringer for køb af LED)

Kontakt os i dag

Vil du vide mere?

Finder du ikke nok informationer om din ønskede opgave her på vores hjemmeside, er du altid meget velkommen til at kontakte os til en uforpligtende snak og eventuelt et tilbud på opgaven.

Ring til os på telefon (+45) 61 76 96 69 eller send en mail til nina@dansklandbrugsmiljo.dk. Vi besvarer din henvendelse hurtigst muligt.