Miljøvurdering

Lad os stå for din næste opgave. Her kan du få et indblik i, hvad vi kan hjælpe dig med på dette område.

En miljøvurdering – også kaldet miljøscreening

En miljøvurdering – også kaldet miljøscreening – er et must, hvis du overvejer at købe en ny landbrugsejendom eller leje en stald. En miljøvurdering kan derudover bruges til at afdække usete muligheder eller ressourcer på dit nuværende husdyrbrug, og den kan afsløre, om din ejendom kan bære en udvidelse af dyreholdet og de fremtidsdrømme, du har for din bedrift.

Hvis du går med tanker om at købe eller leje, eller hvis du bare gerne vil vide, hvor stor en stald, gyllebeholder eller dyrehold, din ejendom reelt kan rumme, så har du altså brug for en miljøvurdering.

Hurtigt og nemt

En miljøvurdering tager som udgangspunkt ikke lang tid at lave.

Via www.husdyrgodkendelse.dk oprettes et fiktiv IT-ansøgningsskema på den pågældende ejendom. Herefter kan der kan laves forskellige beregninger af et konkret projekt, eller du kan få en generel vurdering af ejendommens miljømuligheder, dvs. et estimat på, hvor stor en stald og dermed dyrehold eller produktionsareal, ejendommen kan rumme.

Herefter er du udstyret med en god baggrundsviden om ejendommens muligheder, som kan sammenholdes med dine planer og fremtidsdrømme.

Hvad er en miljøvurdering?

Teknisk set er en miljøvurdering en beregning af, om der kan opnås miljøgodkendelse eller -tilladelse på ejendommen.

Der laves en række indledende beregninger af det konkrete projekt og dets miljøpåvirkning på omgivelserne, herunder naboer og omkringliggende natur.

Beregningerne omfatter lugt ved naboer og nærliggende byer samt kvælstofpåvirkning på omkringliggende § 3 natur.

Derudover vurderes det, om ejendommen kan være påvirket af andre faktorer, herunder afstandskrav, fredede fortidsminder, udpegninger i kommuneplanen eller lignende.

Med udgangspunkt i eventuelt eksisterende stalde, kan det f.eks. vurderes, om der kan placers nye anlæg på ejendommen, hvor store de i så fald kan være, og om der – med eller uden hjælpe fra miljøteknologier – kan blive plads til den ultimative fremtidsdrøm.

Undgå at miste penge

At investere i en ny landbrugsejendom uden først at kortlægge mulighederne, kan sammenlignes med at købe en racerbil uden at kende dens tophastighed.

Det er med andre ord et sats, der kan ende med at koste penge. Med en miljøvurdering sikrer du dig, at ejendommen kan bruges til det, der er formålet med din interesse.

Kontakt os i dag

Vil du vide mere?

Finder du ikke nok informationer om din ønskede opgave her på vores hjemmeside, er du altid meget velkommen til at kontakte os til en uforpligtende snak og eventuelt et tilbud på opgaven.

Ring til os på telefon (+45) 61 76 96 69 eller send en mail til nina@dansklandbrugsmiljo.dk. Vi besvarer din henvendelse hurtigst muligt.