Dansk LandbrugsMiljø

Pris

Dansk LandbrugsMiljø har en fast, konkurrencedygtig pris på miljørådgivning til landbruget:

850,- pr time + moms*

Der prisreguleres én gang årligt.

* Pr. 1. januar 2024 stiger timeprisen til 900,- + moms.

Alle opgaver faktureres efter medgået tid pr. påbegyndt kvarter.


Den endelige pris afhænger bl.a. af hvor mange ændringer af projektet, du har undervejs, og om der skal laves ekstra beregninger på grund af afstand til naboer eller natur.

I skemaet nedenfor ses en oversigt over estimeret tidsforbrug for en række typiske opgaver:

Opgave

Estimeret tidsforbrug

Estimeret pris ekskl. moms*

Ansøgning om miljøgodkendelse, IE-brug

35-65 timer

31.500 - 58.500

Ansøgning om miljøgodkendelse, ikke IE-brug

30-60 timer

27.000 - 54.500

Ansøgning om miljøtilladelse (mindre dyrehold)

15-30 timer

13.500 - 27.000

Staldopmåling og gennemgang af spørgeskema i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse eller -tilladelse (anbefales)

2-4 timer

1.800 - 3.600

OML-beregning (udvidet lugtberegning) i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse eller -tilladelse

10-15 timer

9.000 - 13.500

Ansøgning efter anmelderordningen (gyllebeholder, halmlade, silo mv.)

4-8 timer

3.600 - 7.200

Miljøvurdering forud for ansøgning om miljøgodkendelse eller i forbindelse med ejendomshandel

2-5 timer

1.800 - 4.500

Miljøledelse, oplæringsplan og egekontrol (særregler for IE-brug)

2-10 timer

1.800 - 9.000

Ansøgning om landzonetilladelse 

4-10 timer

3.600 - 9.000

Udarbejdelse af beredskabsplan, herunder kortmateriale

3-6 timer

2.700 - 5.400

Ansøgning om pumperør til gylle

4-6 timer

3.600 - 5.400

Øvrige rådgivningsopgaver

Varierende


* Baseret på timeprisen for 2024